آزمون های غربالگری بیماری های متابولیک در نوزادان

آزمون های غربالگری بیماری های متابولیک در نوزادان

خوشبختانه امروزه می توان با گرفتن مقدار کمی خون از نوزاد از وجود اختلال متابولیک مهم مطلع شد و پیش از اینکه این اختلالات موجب صدمه به نوزاد شود، آن ها را بطور کامل درمان نمود. مهم ترین این اختلالات بیماریهای تیروئید است.
•    توجه داشته باشید که ظاهر سالم نوزاد خصوصا در روزهای اول تولد این اختلالات را رد نمی کند. در حال حاضر انجام تست های تیروئید، فاویسم و بیماری فنیل کتونوری در کشور الزامی است.

بدون دیدگاه

سوال بپرسید