اپلیکیشن موبایل آزمایشگاه پاتوبیولوژی صوفیا

برای دریافت اپلیکیشن آزمایشگاه صوفیا از لینک های ذیل استفاده کنید.

دانلود برای اندروید

برای دانلود از طریق QRcode برو روی تصویر ذیل کلیک کنید

دانلود برای IOS

برای دانلود از طریق QRcode برو روی تصویر ذیل کلیک کنید