فرم اطلاعات و آگاهی بیمار برای ازمایش پاپ اسمیر

فرم اطلاعات و اگاهی بیمار برای ازمایش پاپ اسمیر

۱- ۴۸ ساعت قبل از انجام آزمایش مقاربت صورت نگیرد.
۲- ۴۸ ساعت قبل از انجام آزمایش شستشوی داخل واژن صورت نگیرد و از کرم‌های واژینال استفاده نشود.
۳- بهترین زمان برای نمونه برداری اواسط سیکل قاعدگی است از روز دهم تا هجدهم.(اولین روز مشاهده خونریزی ماهیانه اولین روز قاعدگی محسوب می‌شود)
۴- یائسه

بدون دیدگاه

سوال بپرسید