فرم دعوت به همکاری

فرم دعوت به همکاری

نام شما (الزامی)

نام خانوادگی (الزامی)

جنسیت
زنمرد
وضعیت تاهل
مجردمتاهل

سال تولد

وضعیت نظام وظیفه

کدملی

تلفن ثابت

تلفن همراه

آدرس پست الکترونیکی

استان

آخرين مدرك تحصيلي

نام دوره های مهارت گذرانده شده


سوابق کاری

همکاری در قسمت
پذیرشنمونه گیریمنشیپزشک آزمایشگاهخدماتمتصدی
شرایط همکاری
تمام وقتنیمه وقتساعتیشیفتی
حقوق درخواستی

ارسال رزومه

لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید
To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.