منشور اخلاقی آزمایشگاه

با اعتقاد به اینکه ” اخلاق حرفه ­ای و متعهدانه در آزمایشگاه نظیر تخصص تاثیر گذار است، آرمانهای ذیل را سرلوحه کارخود قرارداده و همواره میکوشیم تا با دمیدن روح “تعهد” در تمامی کارکنان آزمایشگاه، نسبت به مردم و شهری که در آن زندگی میکنیم وفاداری و تعهد خود را به اثبات برسانیم.

ما اعتقاد داریم که بدون شک ارتقاء علمی و آگاهی کارکنان ما موجبات رشد و تعالی روند درمان و پیشگیری از بیماری مراجعین را حاصل نموده و باعث سلامتی خانوادهها و در پی آن جامعه میگردد.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی صوفیا، طبق برنامه ای مدون، از پیش تعیین شده و سیستماتیک، در راستای تحقق اهداف ذیل قدم برداشته است:

ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی به گونه ای که همواره معیار و شاخصی برای ارزیابی کیفیت باشیم. همین طور وسیع الطیف نمودن آزمایشات مورد پذیرش و انجام در این مرکز با هدف راه اندازی بخشها و فرآیندهای جدید.
افزایش رضایتمندی افرادی که به گونه ای با این مرکز در ارتباط هستند، به شیوه ای که قدرت خود را در برطرف کردن نیازهای همیشگی آنان افزایش دهیم.

تحقق اهداف فوق همواره مد نظر و کعبه آمال مدیریت و تمامی کارکنان آزمایشگاه پاتوبیولوژی صوفیا بوده و با تمام وجود شرایط تسهیل کننده نیل به این اهداف را میجوییم.

در این خصوص همواره استفاده از ادوات و تجهیزات مدرن، مکانیزه و به روز، که خطای انسانی در آن به حداقل ممکن رسیده باشد، بکارگیری کارکنان مجرب، آموزش دیده و رازدار و ارتقاء سطح دانش و بازآموزی دوره ای آنان در خصوص موارد تخصصی کنترل کیفی و نیز اخلاق حرفه ای در آزمایشگاه، برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی در کنار مدیریت علمی و سیستماتیک طبق استانداردهای بین المللی ازقبیل ۹۰۰۱:۲۰۰۸ ISO و نیز بکارگیری الزامات استانداردهای تخصصی آزمایشگاهی نظیر ISO 15189 جزء لاینفک سیاستگذاری های کلان این مرکز میباشد.

و از ۵ اصل (( تشخیص – ترتیب – تنظیف – تثبیت و تکلیف )) بعنوان اساس بهبود مستمر بهره وری و کیفیت استفاده می کنیم. خرسندی و رضایت مراجعین و تمامی افرادی که به گونه ای با این مرکز در ارتباط هستند، از عملکرد ما، بدون شک بزرگترین پاداشی است که ما به دنبالش هستیم.