اطلاعات موردنیاز بیمار جهت امادگی برای تست پرولاکتین

اطلاعات موردنیاز بیمار جهت امادگی برای تست پرولاکتین :

 

۱- سه روز از زمان اخرین نزدیکی گذشته باشد
۲- ناشتا باشید ودر ارامش کامل برای انجام تست مراجعه نمایید
۳- ۲ ساعت از بیداری شما گذشته باشد.
۴- حتماً در شب و روز قبل از آزمایش سینه شما تحریک نشده باشد.

بدون دیدگاه

سوال بپرسید